01 June 2011" sesiapa yang ALLAH ingin kurniakan kebaikankepadanya nescaya ALLAH mengurniakankepadanya seorang teman setia yang salih,


jika sekiranya ia terlupa atau lalaiia menolong memberi peringatandan apabila temannya itu memperingatkannyaia akan menolongnya"


No comments:

Post a Comment